Grafický dizajn eshopu na mieru alebo šablóna?

graficky dizajn eshopu na mieru

Eshop na mieru nie je iba o funkciách ale aj o možnosti prispôsobenia grafického dizajnu.

Kým prenajímané eshopy umožňujú na výber z malého množstva hotových grafických šablón bez úprav, dizajn eshopu na mieru je možné prispôsobiť požiadavkám klienta.

V závislosti na dohode s tvorcom eshopu je možné grafický dizajn eshopu na mieru spracovať dvoma spôsobmi:

1. Prispôsobenie hotovej grafickej šablóny.

Gro dizajnu je hotové, prispôsobí sa napríklad farebnosť, font a usporiadanie prvkov v eshope.

Výhoda: úspora času, nižšia výsledná cena riešenia.

2. Tvorba grafického dizajnu kompletne na mieru.

Tu sa už vyžaduje aj práca grafika, ktorý v prvom kroku navrhne rozloženie prvkov na stránke a následne k nim prispôsobí grafiku presne podľa požiadaviek.

Výhoda: možnosť zhotoviť grafický dizajn kompletne podľa požiadaviek.

Nevýhoda: dlhší vývoj, nutnosť dodatočného testovania najmä na mobilných zariadeniach, vyššia výsledná cena riešenia.